Kedves Vásárlóink. Webshopunk továbbra is zavartalanul Home Office rendszerben működik. A csomagok kiszállítása folyamatos! Amennyiben kérdése lenne kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben.
X
Ez az oldal cookie-kat használ. A böngészés folytatásával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk. További információ »Rendben

GDPR - Adatkezelési nyilatkozat

 

Dekor Oázis Webáruház

Adatkezelési Tájékoztató

1.Bevezető:

Hatályos: 2021.03.23. 

A Dekor Oázis Webáruháznál azon dolgozunk, hogy napról napra többet nyújthassunk vásárlóinknak. Az Ön által megadott személyes adatok kezelése kiemelt fontosságú része ennek a munkának. Szeretnénk Önt biztosítani arról, hogy a személyes adatai nálunk biztonságban vannak, és azt is, hogy tisztában legyen azzal, hogy miként használjuk fel a megrendelések teljesítéséhez szükséges személyes adatait csomagküldés céljából. Adatait kizárólag a Dekor Oázis Webáruház tulajdonosa Bognár Imréné, a webfelületünket biztosító Kontornet Bt., és cégük könyvelője a Bocs Tóth Zsuzsanna, és a GLS futárszolgálatnak adjuk át. 

2. Adatkezelő:

Név: Bognár Imréné

Székhely: 7253 Csoma, Dózsa György utca 6.

Telefon: (Kérek a kapcsolatot e-mailben felvenni) 

E-mail: bognarimrene67@gmail.com

Honlap: http://dekoroazis.hu

Adószám: 66343169-1-34

Nyilvántartási szám: 34136882

3.Miről szól ez a szabályzat?

Az Ön személyes adatait a Dekor Oázis Webáruház üzemeltetője (Bognár Imréné), kezeli, mint adatkezelő (a továbbiakban: „mi”, „bennünket”, Bognár Imréné vagy „DekorOazisWebáruház”).

Az Ön személyes adatainak gyűjtése, használata és védelme tekintetében számunkra a legfontosabb, hogy helyesen cselekedjünk. Ezért készítettük el ezt az adatvédelmi szabályzatot és cookie tájékoztatót (a továbbiakban: Szabályzat), amely:

 • meghatározza, hogy milyen típusú személyes adatokat gyűjtünk,
 • tájékoztatást ad arról, hogy hogyan gyűjtjük, és mire használjuk az Ön személyes adatait,
 • elmagyarázza, hogy mikor és milyen célból osztjuk meg a személyes adatokat más szervezetekkel, és
 • útmutatóként szolgál az Ön, személyes adataihoz kapcsolódó jogairól és választási lehetőségeiről.

Egyértelművé szeretnénk tenni az Ön számára, hogy mire vonatkozik ez a Szabályzat. Ez a Szabályzat abban az esetben vonatkozik Önre, ha Ön terméket vásárol tőlünk, megrendelését leadja, önként megadja személyes adatait a termék kiszállítása érdekében, vagy esetleg önként feliratkozik hitlevelükre.  A Szolgáltatásaink használata az alábbiakat jelenti:

 • webáruházunkban történő vásárlást 
 • hírlevélre való feliratkozást, amit Ön e-mailben kaphat tőlünk,
 • nyereményjátékokban vagy eseményekben való részvételt.

Ez a Szabályzat abban az esetben is alkalmazandó, ha Ön kapcsolatba lép velünk a termékeinkkel kapcsolatban.

Bizonyos partnereink (könyvelő, szállító cég, és webáruházunk felületének biztosítója) is kezelhetik személyes adatait pl. a könyveléshez, csomagszállításhoz azért, hogy a termékeiket szállítani tudják Önnek, és a könyvelésünket teljesíteni tudják. Más esetben nem használhatják az Önök adatait. Saját adatvédelmi szabályzatuk ad tájékoztatást arról, hogy hogyan használják az Ön személyes adatait, amikor Ön adatait használják. 

A weboldalunk, Facebook oldalunk harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhatnak, amelyek saját adatvédelmi szabályzattal rendelkeznek. Kérjük, olvassa el figyelmesen az Általános Szerződési Feltételeket, mielőtt a személyes adatait megadná valamely weboldalon. Mivel a harmadik felek által üzemeltetett weboldalakon található tartalom nem áll a befolyásunk alatt, azokért nem vállalunk felelősséget.

Az Ön személyes adatait az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (EU 2016/679, a továbbiakban: GDPR) és az azt implementáló vagy kiegészítő egyéb, alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok szerint kezeljük.

 

Adatvédelmi tisztviselő kijelölésére webáruházunk estében nem volt szükség a A GDPR 37. cikkének (1) bekezdése alapján.

Részletes szabályozás az említett rendeletben található, további információigény esetén javasoljuk a Rendelet tanulmányozását.

Az Adatkezelő az adatkezelési tevékenysége során az alábbi elveket követi:

1. A Személyes adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.

2. A Személyes adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.

3. A Személyes adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.

4. A Személyes adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az Érintett azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.

5. Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

Jelen adatkezelési tájékoztató hatálya felöleli az Adatkezelő teljes adatkezelési tevékenységét, ennek megfelelően az kiterjed – kifejezetten, de nem kizárólag - az Adatkezelővel gazdasági (üzleti) tevékenysége során kapcsolatba kerülő gazdálkodó szervezetek kapcsolattartóival, a személyes adatai kezelésére is, a www. salecenter.hu weboldal használatára, az alkalmazott adatbiztonsági elvekre.

Fogalmak:

 • Személyes adat - azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

• Adatkezelés - a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés 2 továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáfér­hetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

• Adatkezelő - az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

• Adatfeldolgozó - az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; • Címzett - az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek;

• Harmadik fél - az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

• Az érintett hozzájárulása - az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 • Adatvédelmi incidens - a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

• Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóság, www.naih.hu

Az általunk gyűjtött személyes adatok:

Ez a rész azt tartalmazza, hogy milyen személyes adatokat ad meg nekünk a megrendelés vagy a hírlevélre feliratkozás alkalmával.

Amikor feliratkozik hírlevelünkre:

 • név, e-mail cím

Amikor regisztrál oldalunkra:

 • név, számlázási- és szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, jelszó, felhasználónév

Amikor megrendelést ad le oldalunkra telefonon vagy a webfelületen keresztül:

 • név, számlázási- és szállítási cím, telefonszám, e-mail cím

Amikor részt vesz nyeremény játékunkon:

 • név, számlázási- és szállítási cím, telefonszám, e-mail cím

Amikor pénzt utal nekünk termékek vételárának kifizetése kapcsán:

 • bankszámlaszám, bank neve

Pénz visszafizetés esetén:

 • név, bank neve, bankszámlaszám

A személyes adatok egyéb forrásai:

Nem használunk semmilyen más forrásból származó adatot, kizárólag azt, amit vásárlóink a hírlevére feliratkozva vagy a rendelés leadásakor önkéntesen megadnak és feltétlen szükségesek a csomagok szállításához.

4. Hogyan és miért használjuk a személyes adatait, jogalapjai, céljai?

Ez a fejezet tájékoztatást ad arról, hogy hogyan és miért használjuk a személyes adatokat, milyen jogi alapokon őrizzük és kérjük adatait.

 • Vásárlói fiók létrehozása (regisztráció közvetlenül, vagy Facebookon keresztül) Kezelt adatok: E-mail cím, jelszó (hashelt változatban), szállítási és számlázási név, telefonszám, irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó (a vásárlói fiók létrehozása opcionális) Jogalapja: Szerződés teljesítéséhez / szerződés megkötését megelőző lépések megtételéhez szükséges Tárolás időtartama: A vásárló kérésére történő törlésig (megjegyzés: ha történt rendelés a fiókból, akkor a további adatkezelés hatására a vásárló adatait lehetséges, hogy a fiók törlése után is tároljuk).
 • Rendelés: Kezelt adatok: E-mail cím, szállítási és számlázási név, telefonszám, irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó (a rendeléshez kötelező az adatokat megadni, azok nélkül nem lehetséges a rendelés és így a szerződés teljesítése) Jogalap: Szerződés teljesítéséhez szükséges Tárolás időtartama: 8 év
 • Rendelés, állapotfrissítés üzenet e-mailen: Kezelt adatok: Név, e-mail cím Jogalap: Szerződés teljesítéséhez szükséges Szerződés teljesítéséhez szükséges Tárolás időtartama: 8 év
 • Üzenetküldés kapcsolatfelvételi űrlappal: Kezelt adatok: Név, e-mail cím, telefonszám, üzenet Jogalap: Szerződés teljesítéséhez / szerződés megkötését megelőző lépések megtételéhez szükséges 90 nap az utolsó megkereséstől akkor, ha nem meglévő vásárló, Tárolás időtartama: 8 év az utolsó vásárláshoz képest -akkor, ha már vásárolt korábban az érintett
 • Számlázás: Kezelt adatok: E-mail cím, számlázási név, telefonszám, irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó Jogalap: Jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges Tárolás időtartama: 8 év
 • Értékelés kérése vásárolt termékről: Kezelt adatok: Név, e-mail cím, telefonszám Jogalap: Jogos érdek (az adatkezelés ellen tiltakozhat) Tárolás időtartama: Az adatkezelés elleni tiltakozásig
 • Hálózatbiztonság garantálása Technikai adatok a látogatásról: Kezelt adatok: IP cím és a böngésző user agent karakterlánca Jogalap: Jogos érdek (az adatkezelés ellen tiltakozhat) Tárolás időtartama: 3 nap
 • Hírlevélküldés: Kezelt adatok: Név, e-mail cím Jogalap: Hozzájárulás (bármely időpontban visszavonhatja) Tárolás időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig
 • Termék értékelés: Kezelt adatok: Név, e-mail cím, 1-5 értékelés, rövid vélemény, kifejtett vélemény, ajánlás ténye Jogalap: Hozzájárulás (bármely időpontban visszavonhatja) Tárolás időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig
 • Termékkel kapcsolatos kérdés küldése termékadatlapról: Kezelt adatok: Név, e-mail cím, kérdés Jogalap: Hozzájárulás (bármely időpontban visszavonhatja) Tárolás időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig
 • Hozzászólás blogbejegyzéshez: Kezelt adatok: Név, e-mail cím, webcím, szöveg Jogalap: Hozzájárulás (bármely időpontban visszavonhatja) Tárolás időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig

Az Ön személyes adatainak használatához fűződő jogos érdekünk.

A fentiekben említett esetek, amikor az Ön személyes adatainak használata a mi jogos érdekünk:

 • a vásárlóink szükségleteinek kielégítése, vagyis termékeink elküldése
 • a termékeink és szolgáltatásaink hirdetése hírlevélen keresztül

5. A személyes adatok megosztása:

Ez a rész elmagyarázza, hogy miért és hogyan osztunk meg személyes adatokat a partner cégekkel, szolgáltatásnyújtókkal és szervezetekkel. 

Amikor ezekkel a cégekkel osztunk meg személyes adatokat, utasítjuk őket az adatok biztonságos kezelésére, és arra, hogy hogy nem használhatják az Ön személyes adatait saját marketinges céljaikra, kivéve, ha Ön ahhoz külön hozzájárult.

Csak azokat a személyes adatokat osztjuk meg, amelyek lehetővé teszik a partner cégek számára a szolgáltatásaik nyújtását. A partner cégek adatvédelmi és cookie szabályzatában találhat további információkat arról, hogy a partner cégek hogyan használják az Ön adatait.

Együtt dolgozunk olyan, megfelelő körültekintéssel kiválasztott Szolgáltatókkal, akik részünkre végeznek el bizonyos feladatokat. Ezek olyan cégek, amelyek például az alábbi szolgáltatásokat nyújtják nekünk:

 • Technológiai szolgáltatások (a weboldalunk felületének biztosítója)
 • Könyvelés elvégzése
 • Csomagszállítás
 • Ha jogszabály vagy közhatalmi szerv kötelez bennünket arra vagy az igazságszolgáltatás megfelelő működéséhez szükséges, hogy megosszunk személyes adatokat

Adatfeldolgozók listája:

 • KONTORNET Bt. Tevékenység: Tárhely szolgáltató Elérhetőség: 9081 Győrújbarát, Fő u. 45. Képviselő: Kontor Zoltán E-mail: info@startuzlet.hu Weboldal: https://startuzlet.hu
 • GLS futárszolgálat Tevékenység: csomagszállítás Elérhetőség: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.. E-mail: info@gls-hungary.com  Weboldal: http://www.gls-group.eu
 • Bocs-Tóth Zsuzsanna Tevékenység: könyvelés Elérhetőség: 7200 Dombóvár, Dombó Pál utca 11. Kapcsolattartó: Bocs Tóth Zsuzsanna E-mail: -
 • Google Inc: Tevékenység: e-mail szolgáltató Elérhetőség: Mountain View, Kalifornia, Egyesült Államok Weboldal: https://google.com
 • OTP Bank: Tevékenység: banki átutalás, pénzvisszafizetési átutalás Elérhetőség: Budapest, Váci út 1, 1062 Telefon: +36 1/20/30/70) 3 666 666 Weboldal: https://www.otpbank.hu
 • Zoran Pajic: Tevékenység: raktáros Elérhetőség: 7253 Csoma, Dózsa György utca 6. E-mail: - Tel: - 

A személyes adatok védelme:

Tudjuk, hogy mennyire fontos az Ön személyes adatainak kezelése és védelme. Ez a rész azt tartalmazza, hogy ehhez milyen eszközöket alkalmazunk.

Számítógépes biztonsági eszközöket használunk, mint például tűzfalak és az adatok titkosítása. Csak azoknak a munkavállalóknak adunk hozzáférést, akiknek a munkavégzéséhez ez szükséges.

Mindamellett, hogy a megfelelő technikai és szervezési eszközöket használjuk az Ön személyes adatai biztonságának megőrzéséhez, kérjük, vegye figyelembe, hogy nem tudjuk garantálni az Ön által interneten keresztül továbbított személyes adatok biztonságát. 

Marketing :

Ez a rész elmagyarázza, hogy Önnek milyen választási lehetőségei vannak, amikor marketing kommunikációt kap.

A termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos kiemelt ajánlatokat és híreket fogunk Önnek k e-mailbe, de csak és kizárólag akkor, ha Ön ehhez előzetesen hozzájárult. Amikor Ön regisztrál nálunk, vagy rendelést ad le, meg fogjuk kérdezni, hogy szeretne –e a hírlevélre feliratkozni és Ön bármikor megváltoztathatja a marketinges preferenciáit, online, telefonon vagy az Önnek általunk küldött e-mail kommunikációban található ’leiratkozás’ linkre kattintással. Ebben az esetben nem fogunk több marketing emailt küldeni Önnek, de kérjük, vegye figyelembe, hogy amíg a rendszereinket teljes mértékben nem frissítettük be, előfordulhat, hogy a preferenciái beállítását követően is, egy rövid ideig, még kaphat ilyen jellegű kommunikációt.

6. Harmadik országba történtő adattovábbítás:

Az új adatvédelmi rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének tartalma ránk nem vonatkozik. Mi semmilyen körülmények között nem adjuk ki adatait harmadik országnak.

7. Az érintettek jogai:

Személyes adatok hozzáférése, módosítása, helyesbítése, hordozhatósága:

1. Hozzáférés: Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy Személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a Személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: a) az adatkezelés céljai; b) az érintett Személyes adatok kategóriái; c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a Személyes adatokat közölték vagy közölni fogják.

2. Módosítás, helyesbítés: Érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan Személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos Személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

3. Hordozhatóság:  Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a Személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: a) az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson vagy olyan szerződésen alapul, ahol az Érintett az egyik fél; és b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Személyes adatok törlése, korlátozása, tiltakozás joga :

1. Törlés:  (1) Érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó Személyes adatokat, Adatkezelő pedig köteles arra, hogy Érintettre vonatkozó Személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a Személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) Érintett az Ügyfélszolgálaton keresztül visszavonja az adatkezelés alapját képező önkéntes hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 c) Érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból vagy közvetlen üzletszerzési adatkezelés miatt tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d) a Személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a Személyes adatokat Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 10

f) a Személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek történő, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

             (2) Ha Adatkezelő nyilvánosságra hozta a Személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó Személyes adatokra mutató linkek vagy e Személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

              (3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b) a Személyes adatok kezelését előíró, Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

c) Munkahelyi egészségügyi vagy népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

d) Közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

2. Korlátozás: (1) Érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) Érintett vitatja a Személyes datok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) Adatkezelőnek már nincs szüksége a Személyes adatokra adatkezelés céljából, de Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) Érintett a saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Érintett jogos indokaival szemben.

                       (2) Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen Személyes adatokat a tárolás kivételével csak Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

                     (3) Adatkezelő Érintett, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

3. Tiltakozás: Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon Személyes adatainak kezelése ellen, ha az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés történik, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a Személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a Személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó Személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az Érintett tiltakozik a Személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a Személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

8. Panasz benyújtásának módja:

Felhasználó jogérvényesítési lehetőségei Felhasználó a személyiségi jogainak megsértése esetén, valamint a Rendeletben meghatározott esetekben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét kérheti, jogosult továbbá pert indítani a – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Web: naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Tájékoztató változásai Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa vagy frissítse és a friss változatot weboldalain közzé tegye. Bármely módosítás kizárólag a módosított változat közzétételét követően összegyűjtött Személyes adatokra érvényes. A mindenkor hatályos Tájékoztató elérhető az alábbi linken:

***************

Kérjük, rendszeresen ellenőrizze Tájékoztatónkat, hogy nyomon kövesse a változtatásokat, illetve informálódjon, hogy a változások hogyan érintik Önt.

9. Cookie-k (sütik) információk:

Mi és a partnereink is cookie-kat alkalmazunk, amikor a Weboldalunkat használja, például tag-ek és pixelek („Cookie-k”), hogy az Ön vásárói élményét személyesebbé tegyük és javítsunk azon, valamint, hogy megfelelő online hirdetéseket mutassunk Önnek. Ez a rész még több információt tartalmaz a Cookie-kkal kapcsolatosan, ideértve azt is, hogy hogyan használjuk őket, és hogy hogyan gyakorolhatja Ön a választási jogosultságát a cookie-k használatával kapcsolatban.

Hogyan használjuk a Cookie-kat?

A Cookie-k kisméretű szöveges fájlok, amelyek egyedi azonosítót tartalmaznak, amelyek a számítógépén vagy a mobil eszközében tárolódnak, így az Ön által használt eszköz felismerhető lesz, amikor egy bizonyos weboldalt meglátogat, vagy valamely applikációt használ. A cookie-kat csak az adott oldal látogatásának időtartamára lehet használni, vagy annak mérésére, hogy Ön időről időre hogyan használja a szolgáltatást és a tartalmat. A Cookie-k segítenek a használt fontos jellemzők és funkciók megjelenítésében, és az Ön vásárlói élményének javításában.

Ha Ön hozzájárul a cookie-k használatához, ez az alábbiakat jelentheti:

 • A weboldalunk működésének javítása: A Cookie-k segítenek abban, hogy a Weboldalunk működésén javítsunk, hogy az Ön felhasználói élményét személyesebbé tegyük, és hogy Ön sok hasznos funkciót tudjon használni. Például, Cookie-kat használunk arra, hogy emlékezzünk az Ön a vásárlói kosarának tartalmára, amikor visszatér a weboldalra. A Cookie-k segítenek annak megértésében, hogy a Weboldalainkat és a mobil Applikációinkat hogyan használják, például: Ön jelzi nekünk, ha hibaüzenetet kap böngészés közben.
 • Megfelelő online hirdetés – ide érte a közösségi médiát is – megjelenítése: Cookie-kat használunk a Weboldalainkon, más szervezetek weboldalain, és a közösségi média használata során az olyan online hirdetések megjelenítéséhez, amelyekről azt gondoljuk, hogy az lehet az Ön számára a legérdekesebb. Az ilyen célokból használt Cookie-kat gyakran speciális szervezetek helyezik el a Weboldalainkon. Az ilyen célokból használt Cookie-kat gyakran olyan egyéb szervezetek helyezik el a Weboldalainkon, amelyek speciális szolgáltatásokat nyújtanak számunkra. Ezek a Cookie-k információkat gyűjthetnek az Ön online viselkedéséről, mint például az Ön IP címe, az a weboldal ahonnan érkezett, és információk az Ön vásárlási előzményeiről vagy bevásárlókosara tartalmáról. Ez azt jelenti, hogy Ön láthatja a hirdetéseinket a Weboldalainkon, és más szervezetek weboldalain is, de a mi Weboldalainkon is láthatja más szervezetek hirdetéseit. Ahhoz, hogy az Ön számára olyan online hirdetéseket jelenítsünk meg, amelyek Önnek érdekesek, kombinálhatjuk azokat az adatokat, amelyeket a számítógépe vagy más eszközök böngészőjében a Cookie-kon keresztülgyűjtünk.
 • Marketing kommunikációnk – ide értve a közösségi médiát is – megjelenítése: A Cookie-k megmutatják, ha Ön megnézett valamely hirdetést, és azt is, hogy azt mennyi ideig nézte. Ez az információ segít nekünk az online hirdetési kampányaink hatékonyságának mérésében és annak kontrolálásában, hogy egy hirdetés hányszor jelenik meg Önnél.

A Weboldalainkon keresztül működő harmadik felek:

A legfontosabb partnereinket az alábbiakban soroljuk fel azzal az információval együtt, hogy milyen típusú szolgáltatást nyújtanak számunkra. Ez a lista nem kimerítő, de olyan partnereket tartalmaz, akikkel megalapozott a kapcsolatunk, és amelyeknek a cookie.

Általunk használt sütik (cookiek):

 • PHPSESSID – Célja: Munkamenet azonosító. Szükséges a webáruház alapvető működéséhez, a kosárba helyezéshez és így a megrendeléshez. Tárolási idő: A böngésző bezárásáig tárolódik.
 • euCookieWarningAccepted – Célja: Ha megjelent a Cookie figyelmeztető sáv, és a látogató a "Rendben" gombra kattint, akkor ennek az eseménynek a rögzítésére szolgál. Tárolási idő: A böngésző bezárásáig tárolódik.
 • felnottBelepett – Célja: Ha bizonyos tartalmak csak felnőtt látogatók részére szólnak, akkor az erről szóló figyelmeztető elfogadásának rögzítésére szolgál. Tárolási idő: A böngésző bezárásáig tárolódik
 • Facebook/like/megosztásbutton – Célja: Facebbok oldalunk hirdetése Tárolási idő: A böngésző bezárásáig tárolódik

 

Az Ön választása a Cookie-kkal kapcsolatban:

 • Webböngésző cookie-k:

A böngésző beállításaiban Ön elfogadhatja vagy elutasíthatja az új cookie-kat és törölheti a meglévő Cookie-kat.  Azt is beállíthatja a böngészőben, hogy az értesítse Önt minden alkalommal, amikor új cookie-kat helyeznek el a számítógépben vagy más eszközön. A Cookie-k kezelésével kapcsolatban további információkat találhat a böngésző „help’ funkciójában. Ha Ön úgy dönt, hogy néhány vagy az összes cookie-t kikapcsolja, nem fogja tudni használni a Weboldalaink valamennyi funkcióját. Például: nem tud termékeket tenni a kosarába, nem tud kijelentkezni vagy olyan termékeket és szolgáltatásokat használni, amelyekhez belépés szükséges.

Hozzáférési jog:

Önnek joga van elkérni tőlünk az Önről tárolt személyes adatokat. Ezt hívják érintetti kérésnek.

 

Utolsó frissítés: 2021.03.22.

Kosárba

Kosárba helyezve

Betöltés...

...
Hiba

Sikertelen művelet

Ismeretlen hiba, kérjük, próbálja újra.